DELA
Foto: Stefan Öhberg

HI motionerar för delningsekonomi

Hållbarts initiativs två representanter Joel Lindholm i Lemland och Johnny Ahlström i Hammarland har lämnat in snarliknande motioner till sina respektive kommuner.
De vill bägge se ett större fokus på lokal delningsekonomi.