DELA
Foto: Stefan Öhberg

Herman Lindqvist föreläste om krig och krigsrapportering

Kan en krigskorrespondent verkligen rapportera exakt hur någonting upplevs? Nej, till exempel ljud kan aldrig återges till fullo. Och lukter inte alls.