DELA
Foto: Heidi Hendersson

Helenius krävs på stora summor

Två managers i Finland vill ha ersättning av Robert Helenius. Detta efter att de ska ha försökt styra upp evenemang och matcher för boxaren under en period 2014.

De ska dock enligt Helenius advokat ha misslyckats och han kallar delar av yrkandena ”fullständigt absurda”.
Från april 2014 till januari 2015 ska de två företagen, varav ena är en eventfirma i Björneborg, ha ”ombesörjt svarandens ärenden”. Käranden har enligt deras gemensamma advokat, Herman Ljungberg, fakturerat och påminnt svarande, Robert Helenius, åtminstone fyra gånger och även påmint genom stämningsman.

Men Helenius advokat Tom Sukanen kallar yrkandena för ”vilseledande”. I deras bemötande står att läsa: ”Det arbete som kärandena påstår sig ha gjort eller de kostnader som de påstår sig ha ådragit sig i sina ekonomiska försöka att kunna sälja svarande har inte på något sätt kommit att gagna svaranden i dennes yrke och framtida möjligheter att utöva det.”

 

Läs mer i onsdagens tidning