DELA
Foto: Jouni Harala - Theresea Axén
Det finns vissa likheter melllan Björn Wahlroos och Anders Wiklöf, men desto fler skillnader, enligt Hufvudstadsbladets kulturchef.

Hbl:s kulturchef om Wahlroos vs Wiklöf

”Medan Björn Wahlroos gjort ett nummer av att han är skatteflykting, har Anders Wiklöf slagit sina bopålar så långt ner i det åländska urberget som det bara går. Att betala skatt framhåller han som en moralisk skyldighet.”