DELA

Havsvidden ska ta vatten från Bocknäs

Ledningen för Havsvidden planerar att dra vatten i undervattensledningar från Hamnsundet.
Satsningen ska bana väg för en fortsatt utbyggnad av anläggningen.