DELA
Foto: Jonas Edsvik

Vill sänka hastigheten i Kungsö-korsningen

JOMALA. Kommunstyrelsen i Jomala gör ett nytt försök för att övertyga landskapsregeringen om att Kungsö-korsningen i Jomala måste göras säkrare.
I somras anhöll kommunstyrelsen om att landskapsregeringen skulle gå med på sänkt hastighet till 70 från 90 km i timmen på landsväg 1 eftersom trafiken till Kungsö är stor särskilt sommartid.

Kommunstyrelsen ville också att huvudvägen skulle breddas vid avtaget. Orsaken till att man ville sänka hastigheten var att landskapsregeringen redan tidigare sagt nej till breddning så länge hastigheten är 90 km i timmen vid avtaget till Kungsö.

För att understryka sitt önskemål konstaterade kommunstyrelsen att invånarantalet i Kungsö har ökat kraftigt, från 115 bofasta invånare år 2000 till 220 i fjol. Dessutom ökar folkmängden sommartid när både stugägare och turister använder vägen.

I augusti svarade landskapsregeringen igen att vägen inte kan breddas i korsningsområdet. De skäl som nämns är utrymmesbrist eftersom det finns både fridlysta växter och fornminnen i området.

Men kommunstyrelsen ger sig inte utan kommer nu med en ny framstöt om bättre trafiksäkerhet.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!