DELA

Havsbaserad vindkraft – Detta vill Obunden samling

Hur mycket skattepengar är ert parti beredda att lägga på projektet med havsbaserad vindkraft? Till exempel Ilmatar har efterlyst hamn, infrastruktur och arbetarbostäder på norra Åland för att kunna bygga i Norrhavet, men har också sagt att de inte är beredda att etablera dessa saker själva.

Inga alls. Om våra havsområden är så värdefulla som det påstås ska bolagen stå för allt själva. Detta uttalande från bolagen visar tydligt på att de säljer drömmar när det gäller intäkter för havsbaserad vindkraft och inte verklighet.

Enligt plan- och bygglagen paragraf 11 och 92 kan landskapsregeringen fatta beslut om markanvändningen på kommunala områden ”vid behov” och för ”viktiga samhällsfunktioner”, bland annat elproduktion. Är ert parti beredda att använda dessa paragrafer ifall någon av de kommuner vars vattenområden berörs av projektet inte godkänner landskapets planläggningsförslag?

Nej. Kommunerna bestämmer själva hur de gör med sina områden. Lagen kan användas för att köra över kommunerna men har aldrig prövats juridiskt. Flera representanter från partierna har flaggat för att man är redo att använda lagen för att köra över kommunernas planeringsmonopol men har bytt åsikt när valet närmat sig. Obundna står fast vid sin åsikt.

Konsultbolaget Ramboll har gjort en utredning som visar att Åland kan tjäna 37 miljoner euro per år i skatter och avgifter. Hur mycket pengar anser ert parti är tillräckligt för att anlägga storskalig havsbaserad vindkraft i Norrhavet?

Alla rapporter och utredningar som kommer från vindkraftföretag har som syfte att övertyga ålänningarna om hur bra allt ska bli. Utvecklingen i omvärlden indikerar mer och mer att havsbaserad vindkraft blir överetablerad och bubblan spricker. Ny teknik är på kommande. Vi kan inte lita på dessa glädjekalkyler då bolagen och Åland inte delar samma intressen och om det i framtiden alls ska övervägas att gå vidare är det nödvändigt att vi gör en egen analys.