DELA
Foto: Stefan Öhberg

Hävdar att fel begåtts om rivningsförbudet

Dennis Jansson, delägare i bolaget Dennis & Macke, hävdar att flera fel har begåtts i den process som lett till byggnads- och rivningsförbudet på de två centrumtomterna vid Kaptensgatan.
Han hänvisar till att tomterna har planerats för två trevåningshus – det ena med en byggrätt på 880 kvadratmeter, det andra på 440 kvadratmeter – och att detaljplanen vunnit laga kraft 1993.

Bolaget vill inte ha någon ny detaljplan för tomterna eftersom det uttryckligen var med den gällande detaljplanen som grund som tomtköpet gjordes. Bolaget har betalat en miljon euro för tomterna. Värdet, säger han, ligger sedan till grund för banken när beslut tas om exempelvis säkerhet för lån.

Dennis Jansson är kritisk också mot stadens byggnadsinspektion som enligt honom läckt uppgiften om att bolaget lämnat in en rivningsanmälan för det ena av de befintliga husen – enligt honom snudd på tjänstefel.

– Byggnadsinspektionen är en myndighet. Stadsstyrelsen eller någon annan ska inte ens veta om att vi lämnat in en rivningsanmälan, anser han.

Någon läcka var det alltså inte frågan om, betonar byggnadsinspektör Leif Andersson.

– Vi har ingen tystnadsplikt, allt är öppet hos oss. Vi skickar alltid rivningsanmälningar vidare till museibyrån och stadsarkitektkansliet, särskilt som husen har kulturhistoriskt värde, säger han.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!