DELA
Foto: Jonas Edsvik

Hårt mot hårt om ekonomin

15 miljoner mera i klumpsumma, en högre avräkningsprocent och fortsatta diskussioner om ett övertagande av beskattningsbehörigheten.

Det kräver landskapet i sitt utlåtande om Ålandskommitténs betänkande.
Mycket i Ålandskommitténs förslag applåderas av landskapsregeringen men definitivt inte de paragrafer som handlar om finansieringen. Tvärtom, regeringen pekar på ett flertal olösta frågor och betonar att alla nuvarande oklarheter kring klumpsummans avräkningsgrund och flitpengen bör redas ut i höst innan lagförslaget går vidare i januari.

– Frågan om grundfinansieringen måste vara löst innan propositionen överlämnas till riksdagen, skriver regeringen i sitt utlåtande till justitieministeriet.

Regeringens åsikter om hur det borde vara är glasklara: Klumpsumman ska helt oberoende av revisionen höjas med 15 miljoner vilket innebär att avräkningsgrunden ska höjas från dagens 0,45 procent till 0,48.

Vad flitpengen beträffar vill man att det klargörs hur befolkningstalet ska beaktas då man utför skattekorrigeringen.

Regeringen betonar att lagtinget inte kan ta beslut om revisionsförslaget innan man vet både vilken avräkningsgrund det blir och exakt hur det i framtiden ska gå till då procenten behöver justeras ytterligare.

I utlåtandet uttrycks dessutom krav på fortsatta diskussioner om beskattningsbehörigheten. Ett övertagande är nödvändigt bland annat med motiveringen att det behövs för att det nuvarande självstyrelsesystemet ska kunna fungera så oberoende av vård- och landskapsreformen som möjligt.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!