DELA

Här riktas lamporna mot ryska konsulatet i Åbo