DELA
Foto: Mårten Sundberg
Vad tror du om ett folkrederi på kortrutten till Kapellskär?

Åland gallup: Är du beredd att investera i nytt rederi?

Är du redo att investera i ett nytt folkrederi som startar kortrutt till Kapellskär?

Det är en av frågorna i senaste Åland Gallup. Du kan delta genom att klicka här.

Eller skanna QR-koden:

I början av mars gick Aktieägarföreningen Viking ut med att de tänker jobba för att Viking Line ska återuppta trafiken mellan Mariehamn och Kapellskär. Några dagar senare öppnade Tomas Lundberg en Facebookgrupp, kallad Nya Ålandsfärjan, som kollar intresset för att starta ett nytt folkrederi.

Nu ställs frågan i Åland Gallup: Kan du tänka dig att köpa aktier i ett nytt folkrederi som startar en kortrutt Mariehamn–Kapellskär?

Alternativen är ja, nej, kan inte ta ställning.

LÄS OCKSÅ

Ny C-ledare

I gallupen ställs också frågan om vem man vill se som ny ordförande för Centern, om förtroendet för landskapspolitikerna och så den vanliga frågan om vem man skulle rösta på om det var val i dag.

Åland Gallup är öppen fram till måndag kväll vid midnatt.

LÄS OCKSÅ

Så här deltar du:

Man hittar gallupen via QR-koden här ovan, via den klickbara länken i den digitala tidningen, via hemsidan nyan.ax eller Åland Gallups Facebooksida.

Skriv in ditt mobilnummer, men lämna bort den första nollan. Klicka på skicka verifieringskod’ Du kan använda både ett finländskt och svenskt mobilnummer.

Du får ett sms med en verifieringskod som du ska skriva in i nästa steg, sedan kan du svara på frågorna.

Det är gratis att delta. Du kan enbart delta en gång.

Du deltar anonymt, eftersom alla deltagare anonymiseras så snart verifieringskoden skickats med hjälp av en utomstående tjänst.

Du måste stänga din webbläsare mellan varje gång du deltar i en omgång av Åland gallup.

Det här är Åland Gallup

Åland Gallup görs av Mats Adamczak, statistiker, och modellen har utvecklats kontinuerligt sedan starten 2018.

Åland Gallup görs genom att deltagarna själv söker upp gallupen eller prenumererar på den.

Svaren viktas enligt kön, ålder, bostadsort och hur man röstat i det senaste valet. Viktning innebär att svar får större eller mindre betydelse beroende på om en viss grupp är överrepresenterad.

Antalet osäkra väljare är gallupens akilleshäl. Under mandatperioden är en högre andel väljarna osäkra, medan andelen minskar i närheten till val.