DELA
Foto: Joakim Holmström
Tobias Pötzsch har forskat kring processen av social inkludering av vuxna migrantelever som är inskrivna i integrationsutbildningsprogram. Han säger att även om språkundervisningen är en viktig del i integrationen så är det inte den enda viktiga delen.

Han pekar på faran med skenhelig integration

Hur bör integration fungera? Forskaren Tobias Pötzsch anser att integrationsarbetet fokuserar för mycket på språkundervisning. Det framkommer i hans avhandling om processen av social inkludering av vuxna migrantelever.