DELA

Frågor om Jomalas integrationsprogram

Under fullmäktigemötet den 7 mars godkändes Jomala kommuns program för främjande av integration i brådskande ordning därför att tiden började gå ut för inlämningen till Finland. Jag anser att det finns vissa öppna frågor kring detta och jag yttrade det också under mötet.

Det nämns samarbetet mellan kommunen och exempelvis KST. Enligt kommundirektören Christian Dreyer vet man inte riktigt ännu hur arbetsfördelningen kommer att se ut bland de olika aktörerna i området.

Sedan finns det vissa meningar i programmet jag vill gärna ha svar på när detta program blir uppdaterat i ett senare skede som utlovades man vill göra.

Integration är först och främst en process individen ska ta ansvar för men förstås är det bra att det finns hjälp för den som kommer från ett annat land. Men om det står i programmet att ”Möjligheter att bevara sitt eget språk och sin egen kultur ska stödjas, och delaktighet för invandrargrupper uppmuntras i olika sammanhang.”

Vad menas med det här? Jag kan ha fel men för mig låter detta kontraproduktivt i samband med en lyckad integration.

Eller: ”En öppen diskussion om invandringspolitiken uppmuntras, rasism tillåts inte”. Hur tänker man främja en sådan diskussion? Jag har hittills inte sett en särskilt stor benägenhet för en öppen dialog med befolkningen i ämnet. Snarare tvärtom då ordet rasism används ofta för att kunna strypa yttrandefriheten.

Vidare står det i programmet: ”Målet med kommunens integrationsfrämjande är att stödja internationalism …” Så varför ska en kommun ställa sig bakom en viss ideologi som innehåller en agenda om globalism?

Tydligare blir det med en mening i samband med rekryteringen av vårdpersonal. Ja. Att en kontrollerad invandring kan ha en positiv effekt på arbetsmarknaden vill jag inte förneka, men varför skriver man så här: ”En positiv trend är att i takt med ökad inflyttning från andra länder ökar också andelen anställd personal med invandrarbakgrund i vårdsektorn. En trend som behöver uppmuntras dels för att skapa förståelse för det mångkulturella samhället…”?

Att främja en ideologi om mångfald och skapa förståelse för det ska inte vara uppgift för en stat eller en kommun utan denna fråga ska skötas utgående från en avvägning mellan de pragmatiska perspektiven och humanitära skäl.

Det står också i dokumentet att ”Kommunen ska beakta invandrarnas behov i sin allmänna planeringsverksamhet och uppföljning”… eller ”Stöda invandrarsammanslutningar”. Vad menas med det här?

Sedan utlovas det stöd för barn med särskilda behov med extra stöd och resurser. Det låter bra men hur ser det ut i praktiken? Om jag inte har helt fel finns det redan idag en stor brist av olika stödpersoner och assistenter. Så hur vill man lösa detta?

Avslutningsvis vill jag säga att jag respekterar arbetet man har lagt ner med detta dokument. Men jag vill gärna diskutera punkterna jag nämnde i denna insändare därför att jag är för ett realistiskt integrationsarbete.

René Janetzko (Ob)
Fullmäktigeledamot i Jomala kommun

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp