DELA

Hamnen satsar på kajprojekt…

Stadens nya hamnbolag redovisar vinst efter sitt första år. Nu investeras miljoner.
Det gick undan hösten 2014 då politikerna i Mariehamn i augusti beslöt att privatisera hamnverksamheten. Då 2015 ropades in var alla formaliteter klara och staden hade ett nytt bolag, Mariehamns hamn ab.

Bolagets styrelseordförande Roger Jansson (MSÅ) är den inom stadspolitiken som jobbat i särklass mest med hamnfrågorna i bland annat två nämnder och otaliga kommittéer och projekt. Han beskriver bolagets första år som mycket arbetsdrygt med flera öppna frågor.

– Vi var osäkra på kalkylerna. Det fanns en särredovisning för hamnen medan den lydde under infrastrukturnämnden men den redovisningen var inte helt ren.

Nu, med facit på hand, visar det sig att kalkylen höll alldeles utmärkt och att bolaget är en framgång. Omsättningen 2015 var drygt 7, 7 miljoner euro, överskottet efter avskrivningarna cirka 2 miljoner och vinsten landar efter alla ersättningar till staden, amorteringar, räntor med mera på cirka 200 000 euro.

Om allt går enligt planerna ska ingenjörsfirman Arcus ab inom ett par veckor presentera detaljprojekteringen av ombyggnaden och allt bjudas ut på entreprenad före midsommar. Anbuden ska vara inne i slutet av augusti, arbetet ska påbörjas under hösten och den nya konstruktionen ska kunna tas i bruk senast till sommaren 2017.

Läs mer i torsdagens Nya Åland.