DELA
Foto: Stefan Öhberg
Stellan Egelands (Ob) förslag i Hammarlands kommunfullmäktige är att kommunstyrelsen skulle utreda möjligheten att utträda ur Mise fick ett enhälligt bifall. Det är en komplicerad fråga att utreda, varnar dock kommundirektören Kurt Carlsson.

Hammarland överväger utträde ur Mise

Hammarlands kommun överväger att dra sig ur Mise. Ett enhälligt kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna.