DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>HÄLFTEN FASTNAR Personal vid Posten Åland deltar inte i strejken i riket men hälften av leveranserna påverkas ändå.

Hälften av leveranserna påverkas av poststrejken

Hälften av den åländska posten stannar i riket på grund av strejken som inleddes i torsdags klockan 16. Efterdyningarna av strejken kan bli långvariga.

– Hur reder man upp all post som har samlats i terminalerna efter strejken, säger Posten Ålands vd Henrik Lundberg.
Ungefär hälften av den åländska posten går via riket och levereras inte på grund av poststrejken. Post som är postad på Åland och ska ut på Åland påverkas förstås inte av strejken i riket.

Posten Åland har fått tillstånd att lossa leveranserna från Åland vid postcentralerna i riket men där blir den stående till strejken är över. Leveransen till riket går alltså inte fram.

Postens vd Henrik Lundberg oroar sig för mängden post som ansamlas i de finska terminalerna under strejken. Det kommer medföra ett ökat arbetstryck och förseningar även efter strejkens slut.

– Det kommer bli efterdyningar av strejken, säger Lundberg.

Från och med måndag försöker Posten Åland styra utrikesposten via Sverige.

Vill du säga något till ålänningarna med anledning av strejken?

– Tidningar som går via riket kommer inte hit så blir man utan tidning beror det på att vi inte har fått dem, säger Henrik Lundberg.

<”Byline e-post”>