DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>BRA JOBB Elisabeth Nauclér har under flera år jobbat konstruktivt med vindkraftsfrågan skriver insändarskribenten.

Grundlagsutskottet sade ja till åländskt vindkraftverksstöd

Det finns inga juridiska hinder för lagförslaget om att riket ska kunna stöda åländska vindkraftverk med 60 miljoner euro. Det slog riksdagens grundlagsutskott fast i dag.

Enligt Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér har grundlagsutskottet endast små synpunkter på lagförslaget.

– Utskottet ser inga problem med lagen. De synpunkter som finns är inget som kommer att stoppa lagförslaget, säger Nauclér som själv är medlem i grundlagsutskottet.

Utskottet slår fast att det inte hör till god lagstiftningsteknik att skriva ut vilka bolag som enligt förslaget ska få ekonomiskt stöd. I det lagförslag som ligger på ekonomiutskottets bord står det att lagen berör Långnabba I, Långnabba II och Stenarna.

Utskottet konstaterar också att administrationskostnaderna på 100 000–200 000 euro ska ses som en beräkning och inte något som riksdagen ska fatta beslut om.

– Det ska parterna komma överens om i en överenskommelseförodning, säger Nauclér.

Riket ska också få möjlighet att granska vart stödpengarna går, enligt utskottet.

Utskottet konstaterar att den nya lagen inte inskränker på självstyrelselagen.

Riksdagens ekonomiutskott ska jobba vidare med frågan på tisdag.

För att lagförslaget ska ha en möjlighet att bli godkänt innan riksdagen slutar måste förslaget komma till riksdagen senast den 6 mars.