DELA
Foto: Emma Harald

Grundlagsutskottet: Enkel majoritet räcker för Nato-medlemskap

Grundlagsutskottet har igår tagit ställning till Finlands ratificering av NATO-medlemskapet. Grundlagsutskottet har bland annat tagit ställning om riksdagens godkännande kräver enkel majoritet eller kvalificerad (2/3) majoritet.

– Vi har enhälligt kommit till slutsatsen att det är enkel majoritet som behövs och att grundlagen inte ger möjlighet att kräva kvalificerad (2/3) majoritet, säger Ålands riksdagsledamot Mats Löfström, som är medlem av grundlagsutskottet, i ett pressmeddelande.