DELA
Foto: Rasmus Olin<07_Bildrubrik>FALL FÖR ÅKLAGAREN Förundersökningen om misstänkt grovt djurskyddsbrott är nu klar och har skickats till åklagaren för åtalsprövning.

Grovt djurskyddsbrott i uppmärksammat fall

Polisen har utrett Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets anmälan om vanvård av djur på en gård och skickat ärendet vidare till åklagaren för prövning.

Rubriceringen är grovt djurskyddsbrott på grund av att många djur dött.
Fallet polisanmäldes i maj efter flera inspektioner som visade på stora brister i djurhållningen. Av 65 mottagna kalvar fanns 54 levande kvar när ÅMHM inspekterade gården.

Nya Åland berättade om djurskyddsfallet förra månaden. Djurgården på landsbygden stod då under ÅMHMs särskilda tillsyn efter att stora brister i djurhållningen konstaterades vid en inspektion i april.

Flera döda djur hittades vid gödselplattan och i ett dike och de levande djuren, då cirka 120, hade ingen mat och dålig tillgång på vatten. Djuren rörde sig lite och många beskrevs som apatiska. en kalv var okontaktbar, krampade och avlivades på platsen. Många av djuren var mycket magra.

Många inspektioner gjorde under våren utan att djuren sammantaget fick det märkbart bättre och polisanmälan gjordes.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!