DELA
Foto: Joakim Holmström

”Vi har följt praxis som den sett ut sen 2008”

Alla i ÅMHM:s styrelse utom en är nya. Det kan enligt Susanne Perander vara en förklaring till att hon som myndighetschef och styrelsen har haft olika åsikter. Nästa vecka ska hon och Marcus Måtar delta i ett möte med ansvarig minister och avdelningschef på landskapsregeringen.

window.addEventListener(’message’, event => {
// IMPORTANT: check the origin of the data!
if (event.origin === ’*’) {
// The data was sent from your site.
// Data sent with postMessage is stored in event.data:
console.log(event.data);
} else {
// The data was NOT sent from your site!
// Be careful! Do not use it. This else branch is
// here just for clarity, you usually shouldn’t need it.
return;
}
});