DELA
Foto: Rasmus Olin

Gröna given självstyrelsepolitiskt intressant för Åland

Klimat- och miljömålen i EU:s gröna giv kan leda till intensiva politiska förhandlingar mellan Åland och Helsingfors. I EU:s förordningar finns nämligen inga anvisningar om hur åtgärdsansvar och ekonomiskt stöd ska fördelas inom medlemsländerna. Klart är dock att målen ska uppnås – med både piska och morot – och det snart.– Nu går man från fina ord och höga ambitioner till torr lagstiftning som ger konkreta resultat, säger Anton Nilsson som är landskapsregeringens ministerråd i Bryssel.