DELA
Foto: Riksdagen

Grön ordförande besöker Åland

Rikspartiet De Grönas partiordförande, riksdagsledamot Touko Aalto, besöker Åland på måndag som riksdagsledamot Mats Löfströms gäst.

Tanken är att Aalto ska få insyn både i självstyrelsefrågor och det åländska näringslivet. Programmet, som sträcker sig över hela dagen omfattar besök på Åsub, Viking Line, Orklas chipsfabrik, Grannas äppel och Stallhagen. Dessutom ska Aalto luncha med landshövding Peter Lindbäck och träffa såväl landskapsregeringen som pressen.

– Touko Aalto är som partiledare för ett parti som i opinionsmätningarna nu hör till de stora en mycket central person i finländsk politik. Jag är glad att få honom på besök för att hemma på Åland kunna ge en djupare insyn i ärenden som är viktiga för Ålands självstyrelse och Ålands ekonomi. Trots att jag hela tiden ger Ålandsinformation i riksdagen är det alltid roligast då man får göra det på hemmaplan under en hel dag, säger Mats Löfström i ett pressmeddelande.

I riksdagsvalet 2015 fick De gröna 8,5 procent av rösterna. Enligt nämnda pressmeddelande är dock stödet för partiet i dag omkring 15 procent i opinionsmätningar.