DELA
Foto: Päivi Mattila
Mariehamns teaterförening har sedan många år en avtalsbaserad förtur till stadshusscenen.

”Gör stadshusets festsal tillgänglig på lika villkor”

Gör stadshusets festsal till ett allmänt utrymme som är tillgängligt för alla kulturutövare till rimlig hyra och på lika villkor: det är innebörden av en motion undertecknat av socialdemokraterna i stadsfullmäktige.