DELA
Foto: Viking Line

Fraktrekord för Viking Line

Antalet passagerare som reste med Viking Line minskade i fjol. Men antalet fraktenheter var rekordstort.
Det meddelar rederiet i ett pressmeddelande.

– Antalet passagerare som reste med Viking Line under 2019 var 6 300 480. Föregående år var motsvarande siffra 6 411 537.

Antalet fraktenheter ökade till 133 940 (128 549), vilket är alla tiders rekord. Antalet personbilar var det näst bästa någonsin, 714 006 (704 799).

Rosella som går mellan Mariehamn och Kapellskär slog rekord med 752 336 resenärer. Det är cirka 20 000 fler än föregående år. I synnerhet ökade antalet bilresenärer och svenska kryssningsresenärer.

Trafiken mellan Helsingfors och Tallinn ökade också.

Enligt Viking Line kan volymminskningen ”främst hänföras till kryssningstrafiken mellan Stockholm – Mariehamn, där resultatet påverkats av längre specialkryssningar under sommaren samt färre antal avgångar på grund av dockning”.

– Under året har strävan varit att bevaka samt optimera biljettprisnivån, vilket även haft en påverkan på volymutvecklingen. Antalet fraktenheter ökade under året till 133 940 (128 549), vilket är alla tiders rekord. Antalet personbilar var nästbäst någonsin eller 714 006 (704 799).

– På en hårt konkurrensutsatt marknad steg det passagerarrelaterade bidraget i huvudsak genom en god utveckling av biljettintäkterna. Fortsättningsvis har priskonkurrensen varit hård och till gagn för våra passagerare, säger Viking Lines vice verkställande direktör Peter Hellgren i pressmeddelandet. (pd)