DELA
Foto: Ida K Jansson

Geta-nej till Norra Åland

Getaborna säger nej till Norra Åland.

Mer positiv är man för att gå samman med Finström, men de flesta vill ändå vara bara Geta.
I fredags blev resultatet av Getas enkätundersökning i frågan om kommunreformen klar.

Av de personer som svarat på enkäten är 48 procent helt emot alternativet Norra Åland som är landskapsregeringens förslag, alltså en sammanslagning av Vårdö, Saltvik, Finström, Geta och Sund.

19 procent är helt för alternativet, medan 15 procent är neutrala. Resterande 18 procent har ställt sig mitt emellan på skalan, alltså mer negativ eller mer positiv än neutral, men inte helt för eller emot.

Ett annat alternativ som presenterades är samgång mellan Geta och Finström. Den största gruppen, 33 procent, är helt för en sådan samgång, medan 20 procent är helt emot.

Att Geta ska stå kvar som egen kommun fick däremot störst medhåll, 36 procent är helt för. 22 procent är helt emot och 23 procent är neutrala till alternativet.

– Jag trodde att alternativet för Norra Åland skulle få lite mer stöd, säger kommundirektör Gustav Blomberg.

Annars var resultatet ganska väntat, menar han.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!

<”Byline tfn”>