DELA
Foto: Fredrik Törnroos

Fyra blev av med körkort

Totalt fyra personer blev av med sitt körkort under lördagens trafikövervakning. I alla fall hade bilisterna överträtt hastighetsbegränsningen med åtminstone 30 kilometer i timmen.

 

 

Två bilister körde över 80 kilometer i timmen på 50-väg, en körde 120 på 90-väg och den fjärde som miste körkortet under dagen var en förare som körde 103 på 70-väg. Samtliga fick tio dagars körförbud samt böter. En av förarna är bosatt på Åland men framförde en bil registrerad i utlandet så då upprättades även en utredning om tillfällig rätt till skattefri användning som har skickats till Skatteförvaltningen.

I Eckerö mötte polispatrull en förare som körde 84 kilometer i timmern på 70-väg. Föraren är misstänkt för trafikförseelse och delgavs ett ordningsbotsföreläggande på 140 euro. Ytterligare en fortkörning uppdagades längs landsväg 2. Denna gång mättes hastigheten till 113 km/h, tillåtet 90 km/h. Föraren är misstänkt för äventyrande av trafiksäkerheten och har delgivits böter. Längs Västra Ytternäsvägen mötte polispatrull en förare som framförde sitt fordon i en hastighet om 62 kilometer i timmen på 50-sträcka. Föraren delgavs ett 170 euros ordningsbotsföreläggande som misstänkt för trafikförseelse.

Polispatrull övervakade pckså grupperingsområdet på Storagatan i anslutning till Västra Hamn. En förare påbörjade sin gruppering i korsningsområdet. För detta tilltag delgavs föraren ett ordningsbotsföreläggande på 100 euro. (hh)