DELA
Foto: Ida K Jansson

Dystra siffror för staden

Mariehamns stad noterar en brakförlust på 3 752 207,13 euro i bokslutet för 2019. Den största orsaken är att skatteintäkterna har varit mycket mindre än förväntat.
De minskade skatteintäkterna är en konsekvens av skattekortsreformen och problemen med anmälan till skatteförvaltningens nya inkomstregister. Registret hade barnsjukdomar under 2019 och systemet fick flera tekniska problem, vilket ledde till en eftersläpning i inflödet av skatteinkomster i alla landets kommuner. I staden bokslut noterades 47 746 616,44 euro i skatteintäkter under 2019, drygt 5,6 miljoner mindre än vad man budgeterat för.