DELA
Foto: Stefan Ohberg
Cliff Collins är Ålands fredsinstituts tredje "Åland Peace Fellow".

Gästande fredsforskare vill bygga förtroende

– Jag träffade er polismästare Johan Pawli, och fick ett sådant förtroende för honom att jag slutade cykla mot rött på morgnarna.
Det säger Clifford Collins, gästforskare vid Ålands fredsinstitut. Med sig har han kunskaper och erfarenheter från de svåra konflikterna på Afrikas horn.