DELA
Foto: Stefan Öhberg

Fredlund har anmält missnöje med misshandelsdom

Lagtingsledamoten Fredrik Fredlund (Ob) har anmält missnöje med misshandelsdomen. Tingsrätten dömde Fredlund till 75 dagars villkorligt fängelse för misshandel av hans före detta sambo.
Anmälan om missnöje är första steget till att besvära sig mot domen. Det egentliga besväret ska vara inlämnat 30 dagar efter att domen föll.

Fredlund uppgav redan genast efter domen till Nya Åland att han vill överklaga.