DELA
Foto: Niclas Nordlund
Arrangörerna av Franciskusfesten vill poängtera att tröskeln för att delta i tredagarsfesten är låg. Eftersom man får komma och gå som man vill under programmet säger ordförande Philip Hällund, i mitten, att det är svårt att uppskatta hur många som brukar besöka Franciskusfesten men att 150 portioner söndagssoppa brukar gå åt. Till vänster Maria Widén och till höger Tabita Grunér som leder varsin pilgrimsvandring till Kökar.

Franciskusfesten lockar med glädje, lek och helig dårskap

Glädje, lek och helig dårskap. Det är årets tema för Franciskusfesten på Kökar.