DELA
Foto: Stefan Öhberg

Från Porthsmouth till Pommern

Justin Miller och Matthew Harris från Porthsmouth gör sin arbetspraktik ombord på Pommern.

De är ett led i stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum strävan att utbyta båtbyggarkunskap och knyta internationella kontakter till arbetet på Pommern.
Justin Miller och Matthew Harris går en 1-årig båtbyggarutbildning vid IBTC (International Boatbuilding Training College) i Portsmouth, England.

Utbildningen är till största delen praktisk. Man arbetar främst med restaurering av historiska båtar, men också viss nybyggnation.

De gör sin fyra-veckors praktik ombord på Pommern.

Ett av deras projekt ombord är att jobba med mesanmastens rigg och basa mesanmärskorgens främre list berättar Henrik Engblom.

– Vi vill involvera dem i så många olika arbetsmoment som möjligt, till exempel hur man behandlar stål för att kunna beklä det med trä. De har knackat rost och målat med rostskyddsfärg.

Matthew Harris hade aldrig hört talas om fartyget Pommern eller Åland tidigare.

– Hon är större än alla andra båtar jag jobbat på tidigare.

Just i dag jobbar han med att plugga däcket, medan Justin Milller skrapar färg i stuerthytten.

– Det är väldigt intressant och en mycket bra erfarenhet att få jobba på ett fartyg av den här storleksklassen, menar Miller.

Under de veckor de varit på Åland har de på fritiden hunnit cyklat omkring och bland annat besökt Kastelholms slott och Bomarsund.

– Otroligt vackert!