DELA
Foto: Fredrik AxelssonStadsbiblioteket.

Framtidens bibliotek på gång

I Mariehamn prövar man nya sätt att locka folk till bibban.

Antalet besökare till stadsbiblioteket i Mariehamn har under två års tid minskat med drygt 25 000. Bildningsnämnden bedömer att det finns flera orsaker till minskningen.

Man kan bland annat förlänga sina lån och låna e-böcker utan att besöka biblioteket. Fri internet, som bibban tidigare var ensam om finns i dag på flera platser och internet har också tagit över rollen som leverantör att fakta, musik och film.

Att biblioteket har mindre pengar för att köpa in nya böcker påverkar också, liksom ett medvetet beslut att minska inköpet av kok- och trädgårdsböcker.

Minskningen är ingenting som bildningssektorn i Mariehamn bara accepterar. Tvärtom man försöker hela tiden hitta på nya sätt att locka folk.

Biblioteket måste vara en plats med många arrangemang, aktiviteter och utställningar, slår man fast.

– Läsecirklar ökar intresset, möjligheten att erbjuda spel på bibliotekets datorer lockar unga, scanningservice till medborgare och helt nya sätt att använda utrymmet kan bidra. Ett barnrum skulle locka unga barnfamiljer. En höjning av mediekontot skulle ge möjligheter till fler inköp, sammanfattar bildningsdirektör Kjell Nilsson.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!