DELA
Foto: Fredric Häggblom

Fastighetsägare missnöjda med centrumplan