DELA
Foto: Fredric Häggblom
Marianne Eliasson, som äger det gula huset på bilden på Köpmansgatan, samt Dennis Jansson som är delägare i tomterna i bildens förgrund på Kaptensgatan, är båda missnöjda med fullmäktiges beslut att godkänna delgeneralplanen i tisdags. Besvärstiden är 30 dagar.

Fastighetsägare missnöjda med centrumplan

Ett historiskt beslut för Mariehamn. Det säger stadsarkitekten Sirkka Wegelius om fullmäktiges beslut att godkänna delgeneralplanen för centrum.