DELA
Foto: Fredric Häggblom

Fastighetsägare missnöjda med centrumplan

Ett historiskt beslut för Mariehamn. Det säger stadsarkitekten Sirkka Wegelius om fullmäktiges beslut att godkänna delgeneralplanen för centrum.
Nu väntar spännande veckor för att se om det blir besvär. Åtminstone två fastighetsägare är missnöjda, men ingen av dem ger ett klart svar om de ska besvära sig.