DELA

Förvaltningsdomstolen fäller ÅMHM

Mariehamns stad överklagade ett beslut som ÅMHM tagit gällande barnskyddet till Ålands förvaltningsdomstol. Ärendet gäller ett enskilt barn och är därför sekretessbelagt. Domstolen gav Mariehamns stad rätt i sitt yrkande om att ÅMHM har brustit i sitt arbete och överskridit sina befogenheter och upphävde beslutet i fråga. Domstolen biföll dock inte Mariehamns stads yrkan på att ÅMHM skulle stå för rättegångskostnaderna eftersom ärendet, enligt domstolen, lämnat viss rum för tolkning. (fb)