DELA

Fortkörare åkte fast i Möckelö strand

Invånarna vid Möckelö strand i Jomala hade bett polisen göra en trafikkontroll vid Norrgårdsvägen, vilket polisen gjorde på måndagen. Det gav napp direkt: cirka 15 sekunder efter att kontrollen upprättats kom en bil körande i 62 km/h. Tillåten hastighet på Norrgårdsvägen är 30 km/h. Föraren delgavs ett interimistiskt körförbud och körkortet omhändertogs av polis. Polisen utreder. (ss)