DELA
Foto: Ida K Jansson

Förslaget till vattenlag sågas från alla håll

Förslaget till ny vattenlag för Åland får ett svalt mottagande bland remissinstanserna. Grovt summerat anser miljövännerna att det innehåller för många kryphål, medan företagen anser att förslaget innehåller för många osäkerhetsmoment och begränsningar. Flera instanser oroar sig för att resurserna för tillståndsprövning och tillsyn inte ska räcka för att säkra att lagen efterlevs.