DELA

Förslag om öppen stad för förföljda

Mariehamn som fristad för förföljda författare och konstnärer, Hälsans stig och ligaguldet som varumärke.

Det vill stadspolitikerna satsa på.
Har Mariehamn förutsättningar att bli medlem i den internationella organisationen ICORN där städer och andra regioner erbjuder möjlighet för förföljda författare och övriga konstnärer att fortsätta sitt arbete i en trygg miljö?

Det undrar Socialdemokraterna i stadsfullmäktige i en motion med Barbro Sundback som första undertecknare.

Över 50 städer i världen erbjuder i dag skydd för personer inom olika konstnärliga yrken som hotats till livet eller utsatts för kraftig censur.

– Dessa städer delar samma gemensamma uppdrag att bevara yttrandefriheten och agera mot politiska hot och förföljelser av författare och artister i deras hemländer, skriver motionärerna.

Locka till motion

Centern vill i en motion med Anna Holmström som första undertecknare se en Hälsans stig i Mariehamn. Konceptet kommer från Irland och finns i dag i elva länder, bland annat både i Finland och Sverige.

Hälsans stig är en trygg, säker och välskyltad promenadväg på 3–6 kilometer som ska locka fler personer att motionera.

Peter Enberg (MSÅ) är första undertecknare i en motion som uppmanar staden att ta fram en plan för hur man kan göra IFK Mariehamns ligaguld mer synligt i stadsbilden.

Motionärerna konstaterar att IFK Mariehamns nu har blivit ett av stadens starkaste varumärken och att det därför borde utnyttjas.