DELA
Foto: Jeremic Slavoljub
Ungdomsrådet ska ge utlåtanden i ärenden som berör bland annat ungdomars fritid.

Förslag: Nu ska staden få ett ungdomsråd

Unga i Mariehamn ska få bättre möjligheter att få sina röster hörda i frågor som gäller dem själva, dels genom ett ungdomsråd som ska bildas, dels genom att staden ska ordna träffar där unga ska höras.