DELA
Foto: Stefan Öhberg

Förslag: Burskatan borde bli rekreationsområde