DELA
Foto: Unsplash

Förslag att postcovid ska utredas på nordisk nivå

Ålands socialdemokrater har tillsammans med den socialdemokratiska gruppen i Nordiska rådet tagit fram ett förslag om nordiskt samarbete om postcovid. Det tror man ska spara både tid och resurser.