DELA
Foto: Joakim Holmström

Förlorade mot landskapet i rätten

En tidigare anställd inom skärgårdstrafiken krävde 23 000 euro i ersättning av landskapsregeringen men förlorade.

Nu döms han att betala 28 000 euro för landskapets rättegångskostnader.
Mannen som arbetat ombord på skärgårdstrafikens färjor yrkade på knappt 10 500 euro för ersättning för felaktigt avdragna vederlag, en extra månadslön eftersom hans arbetsavtal sades upp då trafiken överläts till en annan aktör samt ersättning för utebliven dygns- och veckovila. Han yrkade dessutom på att landskapsregeringen skulle stå för hans rättegångskostnader på knappt 12 500 euro.

Landskapsregeringen motsatte sig samtliga yrkanden och ville i sin tur att mannen skulle stå för dess rättegångskostnader på knappt 32 000 euro.

Mannens yrkanden förkastades. Vissa yrkanden hade dessutom preskriberats då det förlöpt mer än tre år mellan att anställningsförhållandet avslutades och att mannen väckte talan. Ålands tingsrätt fann inget stöd för något av mannens ersättningskrav och dömde honom att betala 28 000 euro i ersättning för rättegångskostnader. Den höga summan motiveras delvis med att huvudförhandlingen sköts upp då mannen varit dåligt förberedd.