DELA

Förlikning kostar Robert Helenius 43000 euro

Boxaren Robert Helenius har genom förlikning löst en rättstvist med två finländska eventbolag. Notan för att slippa boxningsmatchen i rättssalen går på 43 000 euro.