DELA
Foto: Laura Kotila - Statsrådets kansli

Förhandlingar om restriktioner i dag

Finlands regering förhandlar om att lyfta restriktioner på torsdagsförmiddagen i Ständerhuset i Helsingfors. Statsminister Sanna Marin (SDP) sade till medierna som väntade utanför att man ska fatta beslut i dag, när hon gick in till förhandlingarna vid 10.30-tiden.

Förhandlingarna gäller restriktionerna och rekommendationerna kring hur många som får samlas, hur man får resa och i vilken omfattning man ska hålla sig till karantänliknande förhållanden efter resan.

Sanna Marin påminde om att man fortsättningsvis måste vara noggrann och försiktig, men att det ska vara möjligt att lätta på restriktionerna.

Flera av de övriga ministrarna uttalade sig bekymrat om speciellt situationen i Sverige. Justitie- och Ålandsminister Anna-Maja Henriksson (SFP) konstaterade att familjeförhållanden måste beaktas när man bedömer resor till Sverige.

Försörjningsberedskapscentralens stöd till rederierna för att upprätthålla grundläggande fartygstrafik till och från Finland tar slut den 18 juni. Det förs diskussioner om att förlänga stödet, men det är oklart om när det fattas beslut om stöden.