DELA

Företagare frågar om näringspolitik

Företagarna på Åland har ställt elva frågor om näringspolitik till lagtingskandidaterna

– Med förhoppningen att ge våra 250 medlemsföretag och deras drygt 2 000 anställda en uppfattning om hur politikerna ser på små och medelstora företags behov, säger man i ett pressmeddelande.

Hittills har närmare 60 kandidater besvarat frågorna.

Svaren poängsätts utifrån företagarnas perspektiv och så här långt har tre kandidater nått maxresultatet 22 poäng; Ove Andersson (ÅF), Benn Haidari (Lib) och Mikael Staffas (Lib).

– Endast ett fåtal kandidater noterar anmärkningsvärt låga resultat, av vilka Anneli Karlberg (MSÅ) stannar på 6 poäng och Tony Wikström (S) på 10, samt Nelly Lindbom (S) och Jenny Schuhmeister (C) båda på 11 poäng, sägs i pressmeddelandet, som fortsätter:

Antalet svarande varierar dock stort mellan partierna. Så här långt har kandidaterna från Ålands Framtid det högsta medeltalet med 19,1 poäng.

På hemsidan http://www.foretagare.ax kan man läsa mer. (ms)