DELA

Folkets fråga i Åland Gallup

Efter tre omgångar av Åland Gallup har Mats Adamczak kommit till flera insikter, bland annat hur valet av huvudfrågor påverkar resultatet.

– Huvudfrågan styr vem som har intresse för att vara med, och det i sin tur påverkar resultatet i gallupen, säger Adamczak, som nu även lanserar en ”folkets fråga”.

Mats Adamczak är mannen bakom Åland Gallup och har konstruerat den tekniska biten och är även den som sammanställer grafiken.

Efter de tre första testmånaderna kan han konstatera att huvudfrågan, som Nya Åland ställer varje månad, påverkar vilka intressegrupper som deltar i gallupen.

För att komma åt detta och få ett ännu mer trovärdigt resultat sammanställer Adamczak numera även statistik på alla unika deltagare och hur de uppger att de röstar politiskt.

Hur kommer Åland Gallup att utvecklas?

– Tanken nu är att deltagarna ska få komma med förslag på en egen fråga. Då blir det en omröstning för vilken fråga som ska ställas, så alltså blir det tre huvudfrågor i gallupen, säger Adamczak som tror att det kommer göra att deltagarantalet ökar.

I dagens Nya Åland redovisas juli månads Åland Gallup. Där kan ni läsa om hur folk skulle rösta om det var lagtingsval i dag, vad som oroar mest efter den senaste tidens hetta och torka, och om vad som borde avgöra om lagtingsledamöterna ska få ”ålderspension”.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!