DELA

Åland gallup: Vem skulle du rösta på om det var val idag?

Månadens Åland gallup hittar du genom att klicka här! Enkäten stänger ikväll fredag klockan 22, så ännu har du tid att klicka dig in och göra din röst hörd i Åland största digitala gallup.

Vi frågar, som alla månader, vilket parti skulle du rösta på om det var val i dag?
Denna månad undrar vi även hur krisberedskapen ser ut bland ålänningarna. Med stormen Alfrida i gott minne: skulle du klara dig i 72 timmar utan extern hjälp när katastrofen slår till?

Åland Gallup är en digital enkätundersökning som genomförs varje månad av Mats Adamczak, med Nya Åland som partner.

Deltagande i gallupen sker anonymt, ingen kan således spåra dina svar tillbaka till dig.
Du måste dock registrera dig med ditt Facebook-konto men efter att registreringen är gjord anonymiseras länken mellan Facebook-kontot och sina svar.

Svaren presenteras i Nya Åland efter avslutad gallup. Varje månad ställer Nya Åland en fråga. Varje månad finns även möjligheten för någon annan att ställa en fråga. Denna månad ställs gästfrågan av partiet Åländsk demokrati, som vill veta hur du ser på flyktingmottagande.

Den som är intresserad av att ställa en fråga kan kontakta Mats Adamczak.

Klicka här för att delta i Åland gallup!