DELA

Föglöbor missnöjdamed Knipans trafik

Föglö kommuns trafikkommitté är inte nöjd med hur det fungerade på Föglölinjen när Knipan trafikerade linjen under Skarvens översyn.

Detta skriver Föglöborna till landskapsregeringen.

Först är de missnöjda med informationen före färjebytet. Knipan är också ett betydligt mindre fartyg och lämpar sig inte som ersättande tonnage för Skarven, sägs det.

Dessutom var besättningens bemötande i vissa fall otrevligt och färjan avgick flera gånger före avgångstid vilket drabbade de icke bilburna passagerarna.

Trafikkommittén föreslår en annan ersättningsbåt eller tätare trafik, när Skarven nästa gång ska på dockning och det ska helst ske under januari månad.