DELA
Foto: Johan Orre

Flyktingmotion ännu inte behandlad i Hammarland

Förslag på flyktingmottagande finns även i Hammarland. En motion i frågan lämnades in för snart ett år sedan, men den har aldrig behandlats.
Nya Åland har läst kommunfullmäktigeprotokollet från sammanträdet den 12 november förra året. Där står att en motion lämnats in med Henrik Lagerberg (S) som undertecknare. I motionen skriver Lagerberg att han vill att Hammarlands kommun skyndsamt utreder möjligheterna att ta emot en flyktingfamilj och i samband med utredningen göra upp en integrationsplan för kommunen.

Enligt protokollet remitteras motionen till kommunstyrelsen för beredning. Efter det nämns inte motionen någonstans. Frågan aktualiserades när fullmäktigeordförande i Hammarland, Lars Häggblom, i onsdagens tidningen Åland säger att kommunen över huvudtaget inte diskuterat att ta emot flyktingar.

Lars Häggblom var då kommunstyrelsens ordförande och närvarande vid mötet i novemer i fjol när motionen lämnades in.

– Det har jag fått reda på nu idag, jag hade inget minne av den, säger Häggblom till Nya Åland.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!