DELA
Foto: Einar Dahlén Hansson

”Flera kommuner säger nog nej”

Kommunförbundets direktör Magnus Sandberg är ”tämligen säker” på att flera kommuner inte kommer att finna sig i att bli intvingade i större helheter.

– Om ett enhälligt kommunfullmäktige säger nej kan det bli svårt, säger han.
Magnus Sandberg lyfter frågan om grundlagsenligheten i det beslut om fem kommuner som landskapsregeringen fattade förra veckan.

– Landskapsregeringen tänker med två mandats övervikt i lagtinget driva igenom kommunreformen med exceptionellt snabb tidtabell för att den inte ska bli en valfråga om två och ett halvt år. Men man diskuterar inte demokratikonflikten, säger han.

Kommunerna har ju haft tid på sig att gå samman frivilligt men det har inte lett till resultat. Hur länge ska landskapsregeringen vänta?

– Det är ganska bevisat att ingen av de åländska kommunerna, inte ens Sottunga, är tvingade till samgående av ekonomiska skäl. Sottunga har stora utmaningar men bärkraften i ekonomin finns fortfarande.

Ska man inte bry sig om befolkningsprognosen som visar att försörjningsbördan blir tung framöver?

– Jovisst ska man det. Men här rör sig regeringen utanför sitt mandat när man tar makten av kommunerna. Kommunerna har enligt kommunallagen uttryckligen ansvar för sina invånare och utvecklingen inom kommunens område.

Han säger sig vara ganska säker på att flera kommuner slår bakut inför sammanslagningen eftersom de är bärkraftiga i dag.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!