DELA
Foto: Jonas Edsvik

Flera avhopp bland chefer i Lemland